Menu

Menu

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld door Struijk VastgoedExpertise. Onvolkomenheden kunnen echter niet voor 100% uitgesloten worden. Struijk VastgoedExpertise kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie. Struijk VastgoedExpertise kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische storingen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Struijk VastgoedExpertise worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Struijk VastgoedExpertise wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.